A caridade é humilhante porque se exercita verticalmente, desde a cima; a solidariedade é horizontal e implica respeito mútuo.
— Eduardo Galeano

Parcerías

Unha organización de solidariedade debe ter sempre como método o estabelecimento de parcerías e protocolos de colaboración con outras organizacións, nomeadamente daqueles povos con quen pretende estabelecer relacións de solidariedade internacional. En breve, iremos disponibilizando aquí as parcerías que vaiamos tecendo.